Φουσκάλες ποδιών & χεριών

Οι φουσκάλες προκαλούνται από την τριβή στα πόδια, στο πέλμα, στα δάκτυλα & στα χέρια. Το προϊόν Blisters ενισχύει το δέρμα, προλαμβάνει, αποτρέπει και θεραπεύει τις φουσκάλες που δημιουργούνται από στενά παπούτσια, πεζοπορία & έντονη δραστηριότητα, αθλητές, άτομα που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, κ.ά.