ΚΑΛΟΙ & ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΙΣ
Ο σχηματισμός τύλου, όπως αποκαλείται επιστημονικά ο κάλος, είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής πίεσης που δέχεται το πόδι σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.Πριν την εμφάνιση του κάλου υπάρχει νέκρωση και βλάβη του μαλακού ιστού επάνω στις προεξοχές των οστών των ποδιών.Τα πιο συνήθη σημεία όπου εμφανίζονται οι κάλοι είναι το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και το πέλμα, καθώς και στο επάνω μέρος της πρώτης ή/και της δεύτερης μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης.Επιπλέον, τα έλκη που εμφανίζονται στα πόδια των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη περιβάλλονται από έναν δακτύλιο τύλου.Η πρόληψη των κάλων αλλά και η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπισή τους αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης έλκους.